Solution Manual for Calculus – George Thomas

حل المسائل ریاضی عمومی جورج توماس – ویراست یازدهم

Solution manual for Thomas’ Calculus

نویسنده(گان):   Maurice Weir, Joel Hass ,George Thomas

کتاب ریاضیات توماس یکی از مهمترین مراجع برای درس ریاضیات عمومی رشته های مهندسی و پیش زمینه ریاضیات مهندسی می باشد که اکثر اسانید از روی این کتاب تدریس می نمایند . کتاب ریاضیات توماس با کیفیت بسیار عالی و با رسم شکل های رنگی و دقیق مفاهیم و فرمول های ریاضی را بطور گرافیکی برای دانشجویان توضیح می دهد.به نظر اینجانب این کتاب بهترین کتاب در نوع خود است که نه تنها در دانشگاه های ایران بلکه در خارج از کشور نیز تدریس می شود.

این حل المسائل بسیار جامع است و مسائل ویراست های قبلی کتاب را نیز پوشش می دهد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1057
حجم فایل زیپ شده 38.8 مگابایت

***

Calculus – George Thomas, Maurice Weir

کتاب ریاضیات عمومی جورج توماس – ویراست یازده و دوازدهم

Thomas Calculus

نویسنده(گان): George B. Thomas, Maurice D. Weir, Joel Hass

کتاب ریاضیات عمومی توماس - ویراست دوازدهم

کتاب ریاضیات توماس یکی از مهمترین مراجع برای درس ریاضیات عمومی رشته های مهندسی و پیش زمینه ریاضیات مهندسی می باشد که اکثر اسانید از روی این کتاب تدریس می نمایند . کتاب ریاضیات توماس با کیفیت بسیار عالی و با رسم شکل های رنگی و دقیق مفاهیم و فرمول های ریاضی را بطور گرافیکی برای دانشجویان توضیح می دهد.به نظر اینجانب این کتاب بهترین کتاب در نوع خود است که نه تنها در دانشگاه های ایران بلکه در خارج از کشور نیز تدریس می شود. این کتاب مفاهیم بنیادی ریاضیات را برای دانشجویان به صورت ساده بیان می کند.

در این مجموعه ویراست 11 و 12 آن وجود دارند.

 

مشخصات یکی از کتاب ها

فرمت DJVU
تعداد صفحات 1179
حجم فایل زیپ شده 22.4 مگابایت

***