بایگانی برچسب: Gordon John Van Wylen

Fundamentals of Thermodynamics – Claus Borgnakke, Richard Sonntag

کتاب مبانی ترمودینامیک زونتاگ، بورگناک و ون وایلن – ویرایش هفتم و هشتم

Fundamentals of Thermodynamics 7th and 8th edition

نویسنده: Claus Borgnakke, Richard Edwin Sonntag, Gordon John Van Wylen

 

Fundamentals of Thermodynamics 8th ed - Claus Borgnakke, Richard E. Sonntag - 912pd23mb

 

مشخصات کتاب ویرایش هشتم

فرمت pdf
تعداد صفحات 912
حجم فایل زیپ شده 22 مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش هفتم

فرمت pdf
تعداد صفحات 914
حجم فایل زیپ شده 10.5 مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Thermodynamics – Claus Borgnakke, Richard Sonntag

حل المسائل کتاب مبانی ترمودینامیک زونتاگ، بورگناک و ون وایلن – ویرایش پنجم، هفتم و هشتم

Solution Manual for Fundamentals of Thermodynamics 5th, 7th and 8th edition

نویسنده: Claus Borgnakke, Richard Edwin Sonntag, Gordon John Van Wylen

این مجموعه شامل چهار حل المسائل می باشد، سه تا به زبان انگلیسی و یکی به زبان فارسی. حل المسائل های ویرایش های هفتم و هشتم به زبان انگلیسی می باشند. یک حل المسائل دیگر برای ویرایش پنجم به زبان فارسی می باشد

Solution Manual for Fundamentals of Thermodynamics - Claus Borgnakke, Gordon John Van Wylen, and Richard E Sonntag - farsiInstructor Solution Manual for Fundamentals of Thermodynamics8th ed - Claus Borgnakke, Richard E. Sonntag - 3301pd24mb

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمت pdf
تعداد صفحات 3301
حجم فایل زیپ شده 22.7 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت pdf
تعداد صفحات 2486
حجم فایل زیپ شده 13.1 مگابایت

 مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت pdf
تعداد صفحات 2257
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت

 مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم به زبان فارسی

فرمت pdf
تعداد صفحات 371
حجم فایل زیپ شده 27.8 مگابایت

***