بایگانی برچسب: Hibbeler

Engineering Mechanics: Dynamics – Russell Hibbeler

کتاب دینامیک هیبلر – ویرایش سیزدهم

 Engineering Mechanics: Dynamics – 13th Edition

نویسندگان:  Russell Charles Hibbeler

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 746
حجم فایل زیپ شده 105 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Mechanics: Dynamics – Russell Charles Hibbeler

حل المسائل کتاب دینامیک مهندسی هیبلر – ویرایش دهم و یازدهم و سیزدهم

 Instructor Solutions Manual for Engineering Mechanics: Dynamics – 10th, 11th and 13th Edition

نویسندگان:  Russell Charles Hibbeler

این مجموعه شامل سه حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش 10، یکی برای 11 و یکی برای ویرایش 13 کتاب

مشخصات حل المسائل ویرایش سیزدهم

فرمت pdf
تعداد صفحات 1302
حجم فایل زیپ شده 69.7 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش یازدهم

فرمت pdf
تعداد صفحات 1048
حجم فایل زیپ شده 73.8 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش دهم

فرمت pdf
تعداد صفحات 564
حجم فایل زیپ شده 24.88 مگابایت

***