بایگانی برچسب: Hobson

Student Solution Manual for Mathematical Methods for Physics and Engineering by Riley, Hobson

حل المسائل کتاب روش ریاضیاتی برای فیزیک و مهندسی ریلی

  Student Solution Manual for Mathematical Methods for Physics and Engineering 3rd ed

نویسندگان:K. F. Riley, M. P. Hobson

Student Solution Manual for Mathematical Methods for Physics and Engineering 3rd ed - K. F. Riley, M. P. Hobson - 544pd3mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 544
حجم فایل زیپ شده 3مگابایت

Solution Manual for Essential Mathematical Methods for the Physical Sciences – Riley, Hobson

حل المسائل کتاب روش های ریاضی در فیزیک رایلی – ویرایش دوم

Student Solution Manual Essential Mathematical Methods for the Physical Sciences

نویسندگان: K. F. Riley, M. P. Hobson

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 251
حجم فایل زیپ شده 1.5 مگابایت

Essential Mathematical Methods for the Physical Sciences by Riley, Hobson

کتاب روش های ضروری ریاضی در فیزیک هوبسن

Essential Mathematical Methods for the Physical Sciences

نویسندگان: K. F. Riley, M. P. Hobson

 

Essential Mathematical Methods for the Physical Sciences - K. F. Riley, M. P. Hobson - 846pd6mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 846
حجم فایل زیپ شده 6 مگابایت