بایگانی برچسب: Instructor Solutions Manual for Linear Algebra and Its Applications by David Lay

Instructor Solutions Manual for Linear Algebra and Its Applications by David Lay, Thomas Polaski, Judith McDonald

حل المسائل کتاب جبر خطی و کاربردهای لای

Instructor Solutions Manual for Linear Algebra and Its Applications 4th ed

نویسندگان: David C. Lay, Thomas Polaski, Judith McDonald

 Instructor Solutions Manual for Linear Algebra and Its Applications 4th ed - David C. Lay, Thomas Polaski, Judith McDonald - 485pd8mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 485
حجم فایل زیپ شده 8مگابایت