بایگانی برچسب: Ira Levine

Solution Manual for Physical Chemistry – Ira Levine

حل المسائل کتاب شیمی فیزیک ایرا لواین – ویرایش پنجم

Solution Manual for Physical Chemistry 5th edition

نویسندگان: Ira Levine

توضیح اینکه این حل المسائل به زبان غیر انگلیسی (شاید اسپانیایی) می باشد، اما روش حل مسائل در حالت کلی قابل درک می باشد.

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 449
حجم فایل زیپ شده 21.7 مگابایت

***

Physical Chemistry – Ira Levine

کتاب شیمی فیزیک لواین – ویرایش ششم

Physical Chemistry 6th edition

نویسندگان: Ira Levine

Physical Chemistry 6th ed -Ira Levine-1013pd12mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 1013
حجم فایل زیپ شده 12 مگابایت

Quantum Chemistry by Ira Levine

کتاب شیمی کوانتومی لواین

Quantum Chemistry 5th ed

نویسندگان:Ira N. Levine

Quantum Chemistry 5th ed -Ira N. Levine-751dj12mb


مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 751
حجم فایل زیپ شده 12مگابایت

Solution Manual for Quantum Chemistry – Ira Levine

حل المسائل کتاب شیمی کوانتومی لواین

Instructor’s Solutions Manual to Quantum Chemistry 7th ed

نویسندگان:Ira N. Levine


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 295
حجم فایل زیپ شده 2مگابایت