بایگانی برچسب: James McClave

Solution Manual for Statistics for Business and Economics – James McClave, George Benson

حل المسائل کتاب آمار تجارت و اقتصاد مک کلیو

Solution Manual for Statistics for Business and Economics 10 th ed

نویسندگان: James T. McClave, P. George Benson, Terry Sincich

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 570
حجم فایل زیپ شده 3.5 مگابایت

***

Probability and Statistics for Engineers – Richard Scheaffer, Madhuri Mulekar

کتاب آمار و احتمال مهندسی اسچیفر – ویرایش 5

Probability and Statistics for Engineers, 5th Ed

نویسندگان: Richard L. Scheaffer, Madhuri S. Mulekar, James T. McClave

 

Probability and Statistics for Engineers, 5th Ed - Richard L. Scheaffer, Madhuri S. Mulekar, James T. McClave - 839pd13mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 839
حجم فایل زیپ شده 13 مگابایت

***