نوشته‌های با برچسب ‘Jeffrey Wooldridge’

Solutions Manual and Supplementary Materials for Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data by Jeffrey Wooldridge

بدون نظر

حل المسائل کتاب تحلیل اقتصادسنجی از مقطع و پنل داده وولدریگ

Solutions Manual and Supplementary Materials for Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data

نویسندگان:Jeffrey M. Wooldridge

Solutions Manual and Supplementary Materials for  Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data - Jeffrey M. Wooldridge
مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 135
حجم فایل زیپ شده 0.5مگابایت

Solution Manual for Introductory Econometrics by Jeffrey Wooldridge

بدون نظر

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر اقتصادسنجی وولدریج

Solution Manual for Introductory Econometrics, A Modern Approach 5th ed

نویسندگان:Jeffrey M. Wooldridge


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 202
حجم فایل زیپ شده 1.5مگابایت

Introductory Econometrics by Jeffrey Wooldridge

بدون نظر

کتاب مقدمه ای بر اقتصاد سنجی وولدریج

Introductory Econometrics, A Modern Approach 5th ed

نویسندگان:Jeffrey M. Wooldridge

Introductory Econometrics, A Modern Approach 5th ed-Jeffrey M. Wooldridge-910pd9mb
مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 910
حجم فایل زیپ شده 9مگابایت

Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data by Jeffrey Wooldridge

بدون نظر

کتاب تحلیل اقتصادسنجی از مقطع و پنل داده وولدریگ

Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 2nd Ed

نویسندگان:Jeffrey M. Wooldridge

Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 2nd Ed - Jeffrey M. Wooldridge -1078pd12mb
مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 1078
حجم فایل زیپ شده 12مگابایت