بایگانی برچسب: Jerome Lavelle

Solution Manual for Engineering Economic Analysis by Donald Newnan, Ted Eschenbach, Jerome Lavelle

حل المسائل کتاب آنالیز اقتصاد مهندسی نونن

Solution Manual for Engineering Economic Analysis, 9th and 10th edition

نویسندگان: Donald G. Newnan, Ted Eschenbach, Jerome P. Lavelle

مشخصات کتاب ویراست نهم

فرمت pdf
تعداد صفحات 420
حجم فایل زیپ شده 2مگابایت

مشخصات کتاب ویراست دهم

فرمت pdf
تعداد صفحات 567
حجم فایل زیپ شده 3مگابایت

Engineering Economic Analysis by Donald Newnan, Ted Eschenbach, Jerome Lavelle

کتاب آنالیز اقتصاد مهندسی نونن

Engineering Economic Analysis – 9th ed, 11th ed

نویسندگان: Donald G. Newnan, Ted Eschenbach, Jerome P. Lavelle

Engineering Economic Analysis 11th ed - Donald G. Newnan, Ted Eschenbach, Jerome P. Lavelle - 673pd113mb

مشخصات کتاب ویراست نهم

فرمت djvu
تعداد صفحات 621
حجم فایل زیپ شده 28مگابایت

مشخصات کتاب ویراست یازدهم

فرمت pdf
تعداد صفحات 673
حجم فایل زیپ شده 113مگابایت