بایگانی برچسب: Jerry Green

Solution Manual for Microeconomic Theory by Andreu Mas-Colell, Michael Whinston, Jerry Green

حل المسائل کتاب نظریه اقتصاد خرد مس کولل

Solution Manual for Microeconomic Theory

نویسندگان:Andreu Mas-Colell, Michael D. Whinston, Jerry R. Green

Solution Manual for Microeconomic Theory-Andreu Mas-Colell, Michael D. Whinston, Jerry R. Green-706pd13mb
مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 706
حجم فایل زیپ شده 13مگابایت

Microeconomic Theory by Andreu Mas-Colell, Michael Whinston, Jerry Green

کتاب تئوری اقتصاد خرد مس کولل

Microeconomic Theory

نویسندگان:Andreu Mas-Colell, Michael D. Whinston, Jerry R. Green

Microeconomic Theory-Andreu Mas-Colell, Michael D. Whinston, Jerry R. Green-1016dj13mb
مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 1016
حجم فایل زیپ شده 13مگابایت