بایگانی برچسب: John Craig

Solution Manual for Introduction to Robotics – John Craig

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر رباتیک، مکانیک و کاربرد های جان کریگ

Solution Manual for Introduction to Robotics, Mechanics and Control 3rd edtion

نویسندگان: John J. Craig

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد. یکی کلیه مسائل ویرایش سوم را پوشش میدهد و حل دیگر فصل های 1 تا 5 را پوشش می دهد

Solution Manual for Introduction to Robotics, Mechanics and Control 3rd edition - John J. Craig154

 

مشخصات حل المسائل جدید ویرایش سوم

فرمت pdf
تعداد صفحات 154
حجم فایل زیپ شده 5.8 مگابایت

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 47
حجم فایل زیپ شده 1 مگابایت

***

Introduction to Robotics – John Craig

کتاب مقدمه ای بر رباتیک: مکانیک و کنترل – جان کریگ

Introduction to Robotics: Mechanics and Control 3rd edition

نویسندگان: John J. Craig

 

Introduction to Robotics, Mechanics and Control 3rd ed - John J. Craig - 408pd4mb

 

مشخصات کتاب ویرایش دوم

فرمت djvu
تعداد صفحات 459
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش سوم

فرمت pdf
تعداد صفحات 408
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

***