Solution Manual for Solar Engineering of Thermal Processes – John Duffie, William Beckman

حل المسائل کتاب مهندسی خورشیدی فرآیندهای حرارتی جان دافی – ویرایش سوم

Solar Engineering of Thermal Processes – 3rd edition

نویسنده(گان): John A. Duffie, William A. Beckman

این حل المسائل به سفارش یکی از مشتریان و به قیمت بالایی به صورت ارزی خریداری شده است و اکنون به قیمت بسیار پایین تر درر سایت عرضه می گردد. لازم به ذکر است که این حل المسائل فصل های 1 الی 24 ویرایش سوم کتاب را پوشش میدهد و کامل می باشد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 350
حجم فایل زیپ شده 33.7 مگابایت

***

Solar Engineering of Thermal Processes – John Duffie, William Beckman

کتاب مهندسی خورشیدی فرآیندهای حرارتی جان دافی – ویرایش چهارم

Solar Engineering of Thermal Processes –  4th edition

نویسنده(گان): John A. Duffie, William A. Beckman

9780470873663_cover.indd

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 928
حجم فایل زیپ شده 8 مگابایت

***