بایگانی برچسب: John Hornsby

Trigonometry by Margaret Lial, John Hornsby

کتاب مثلثات لیال ویراست هشتم- اشتباه است، کتاب وجود ندارد

نسخه اسپانیایی در اسکرایبد موجود است

Trigonometry 8th ed

نویسندگان:Margaret L. Lial, John S. Hornsby, David I. Schneider


Trigonometry 8th ed - Margaret L. Lial, John S. Hornsby, David I. Schneider - 656dj7mb

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 656
حجم فایل زیپ شده 7 مگابایت

Solution Manual for Trigonometry by Margaret Lial, John Hornsby

حل المسائل کتاب مثلثات لیال ویراست هشتم

Instructor’s Solution Manuals to Trigonometry 8th ed

نویسندگان: Margaret L. Lial, John S. Hornsby, David I. Schneider

Instructor's Solution Manuals to Trigonometry 8th ed - Margaret L. Lial, John S. Hornsby, David I. Schneider - 656pd13mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 656
حجم فایل زیپ شده 13 مگابایت