بایگانی برچسب: John Hornsby

Trigonometry – Margaret Lial, John Hornsby

کتاب مثلثات مارگارت لیال – ویراست دهم

Trigonometry 10th ed

نویسندگان:Margaret L. Lial, John Hornsby, David I. Schneider, Callie Daniels


مشخصات کتاب ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 528
حجم فایل زیپ شده 40 مگابایت

Solution Manual for Trigonometry – Margaret Lial, John Hornsby

حل المسائل کتاب مثلثات لیال ویراست هفتم و هشتم

Instructor’s Solution Manuals to Trigonometry 7th and 8th ed

نویسندگان: Margaret L. Lial, John S. Hornsby, David I. Schneider

Instructor's Solution Manuals to Trigonometry 8th ed - Margaret L. Lial, John S. Hornsby, David I. Schneider - 656pd13mb


مشخصات کتاب ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 656
حجم فایل زیپ شده 13 مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 420
حجم فایل زیپ شده 12.2 مگابایت

***