بایگانی برچسب: John Proakis

Solution Manual for Digital Signal Processing Using MATLAB – Vinay Ingle, John Proakis

حل المسائل کتاب پردازش سیگنال های دیجیتال با استفاده از نرم افزار متلب اینگل – ویرایش 2

Solution Manual for Digital Signal Processing Using MATLAB 2nd ed

نویسندگان: Vinay K. Ingle, John G. Proakis

 

Solution Manual for Digital Signal Processing Using MATLAB 2nd ed - Vinay K. Ingle, John G. Proakis - 395pd3mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 395
حجم فایل زیپ شده 3 مگابایت

***

Digital Signal Processing Using MATLAB – Vinay Ingle, John Proakis

کتاب پردازش سیگنال های دیجیتال با استفاده از نرم افزار متلب اینگل – ویرایش 3

Digital Signal Processing Using MATLAB 3rd ed

نویسندگان: Vinay K. Ingle, John G. Proakis

Digital Signal Processing Using MATLAB 3rd ed - Vinay K. Ingle, John G. Proakis - 1414pd5mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 1414
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

***

Solution Manual for Communication Systems Engineering – John Proakis, Masoud Salehi

حل المسائل کتاب مهندسی سیستم های مخابراتی جان پروکیس و مسعود صالحی

Solutions Manual for Communication Systems Engineering

نویسندگان:  John Proakis, Masoud Salehi

 حل المسائل کتاب مهندسی سیستم های ارتباطی پروکیس Solutions Manual for Communication Systems Engineering نویسندگان: J. Proakis

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 229
حجم فایل زیپ شده 2 مگابایت

***

 

Communication Systems Engineering by John Proakis,Masoud Salehi

کتاب مهندسی سیستم های ارتباطی پروکیس

Communication Systems Engineering

نویسندگان:  John Proakis, Masoud Salehi

 کتاب مهندسی سیستم های ارتباطی پروکیس Communication Systems Engineering نویسندگان: John Proakis,Masoud Salehi

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 410
حجم فایل زیپ شده 51 مگابایت

***

Solution Manual Digital Signal Processing – John Proakis, Dimitris Manolakis

 کتاب حل المسائل پردازش سیگنال دیجیتال جان پروکیس – ویرایش سوم

Solutions Manual Digital Signal Processing 3rd edition

نویسنده: John G Proakis, Dimitris Manolakis

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 400
حجم فایل زیپ شده 6 مگابایت

***

Digital Signal Processing – John Proakis, Dimitris Manolakis

 کتاب پردازش سیگنال دیجیتال پراکیس – ویرایش چهارم

Digital Signal Processing

نویسنده: John G. Proakis, Dimitris K Manolakis

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 1087
حجم فایل زیپ شده 100 مگابایت