بایگانی برچسب: Joseph Goodman

Solution Manual to Introduction to Fourier Optics by Joseph W Goodman

 دانلود حل المسائل کتاب مقدمه ای بر اپتیک فوریه جوزف گودمن

Solution Manual to Introduction to Fourier Optics

نویسنده: Joseph W Goodman

 

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 98
حجم فایل زیپ شده 0.6 مگابایت

 

 

download solution Manual to Introduction to Fourier Optics by Joseph W Goodman

Statistical Optics by Joseph Goodman

کتاب اپتیک آماری

Statistical Optics

نویسنده:Joseph W. Goodman

 

 

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 567
حجم فایل زیپ شده 12.3 مگابایت

 

 

Introduction to Fourier Optics by Joseph Goodman

کتاب مقدمه ای اپتیک فوریه

Introduction to Fourier Optics

نویسنده:Joseph W Goodman

 

 

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 458
حجم فایل زیپ شده 12.7 مگابایت