بایگانی برچسب: Kenneth Krane

Modern Physics by Kenneth Krane

کتاب فیزیک جدید کرن ویراست سوم

Modern Physics 3th ed

نویسندگان:Kenneth S. Krane

Modern Physics 3th ed - Kenneth S. Krane - 560pd20mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 560
حجم فایل زیپ شده 20 مگابایت

Solution Manual for Modern Physics – Kenneth Krane

حل المسائل کتاب فیزیک جدید کرن ویراست سوم

Solution Manual for Modern Physics 3th ed

نویسندگان: Kenneth Krane


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 325
حجم فایل زیپ شده 1.5 مگابایت

Introductory Nuclear Physics by Kenneth Krane

 کتاب آشنایی با فیزیک هسته ای 2 کنت کرین به زبان فارسی

Introductory Nuclear Physics – Volume2

نویسندگان: Kenneth S. Krane

مترجم : ابراهیم ابوکاظمی – منیژه رهبر

 

 

Introductory Nuclear Physics by Kenneth Krane

کتاب آشنایی با فیزیک هسته ای 1 کنت کرین به زبان فارسی

Introductory Nuclear Physics – Volume1

نویسندگان: Kenneth S. Krane

مترجم : ابراهیم ابوکاظمی – منیژه رهبر