بایگانی برچسب: Kent Nagle

Solution Manual for Fundamentals of Differential Equations by Kent Nagle, Edward Saff, Arthur David Snider

حل المسائل کتاب مبانی معادلات دیفرانسیل ناگله

Solution Manual for Fundamentals of Differential Equations, 7th Ed

نویسندگان:R. Kent Nagle, Edward B. Saff, Arthur David Snider

Solution Manual for Fundamentals of Differential Equations, 7th Ed-R. Kent Nagle, Edward B. Saff, Arthur David Snider-323pd2mb
مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 323
حجم فایل زیپ شده 2مگابایت

Fundamentals of Differential Equations by Kent Nagle,Edward Saff,Arthur David Snider

کتاب مبانی معادلات دیفرانسیل ناگله

Fundamentals of Differential Equations 7th Ed, 8th Ed

نویسندگان:R. Kent Nagle, Edward B. Saff, Arthur David Snider

Fundamentals of Differential Equations, 7th Ed-R. Kent Nagle, Edward B. Saff, Arthur David Snider-739pd65mb
مشخصات کتاب ویراست هفتم

فرمت pdf
تعداد صفحات 739
حجم فایل زیپ شده 65مگابایت

مشخصات کتاب ویراست هشتم

فرمت pdf
تعداد صفحات 719
حجم فایل زیپ شده 7مگابایت