بایگانی برچسب: Khaled Sobhan

Principles of Geotechnical Engineering by Braja Das,Khaled Sobhan

کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک ویراست هفتم و هشتم داس

Principles of Geotechnical Engineering, 7th ed,8th ed

نویسندگان:Braja M. Das, Khaled Sobhan

Principles of Geotechnical Engineering, 7th ed-Braja M. Das, Khaled Sobhan-683pd11mb


مشخصات کتاب ویراست هفتم

فرمت djvu
تعداد صفحات 683
حجم فایل زیپ شده 11مگابایت

مشخصات کتاب ویراست هشتم

فرمت djvu
تعداد صفحات 770
حجم فایل زیپ شده 33مگابایت