بایگانی برچسب: Klaus Timmerhaus

Solution Manual for Plant Desing and Economics for Chemical Engineers by Max Stone Peters, Klaus Timmerhaus

حل المسائل کتاب طرح و اقتصادمهندسی شیمی پترز

Solution Manual for Plant Desing and Economics for Chemical Engineers 4th an 5th ed

نویسندگان: Max Stone Peters, Klaus D. Timmerhaus

مشخصات کتاب وییراست چهارم

فرمت pdf
تعداد صفحات 292
حجم فایل زیپ شده 49مگابایت

مشخصات کتاب ویراست پنجم

فرمت pdf
تعداد صفحات 392
حجم فایل زیپ شده 24مگابایت

Plant Desing and Economics for Chemical Engineers by Max Stone Peters, Klaus Timmerhaus

کتاب طرح و اقتصاد مهندسی شیمی پترز

Plant Desing and Economics for Chemical Engineers 4th ed

نویسندگان: Max Stone Peters, Klaus D. Timmerhaus

Plant Desing and Economics for Chemical Engineers 4th ed - Max Stone Peters, Klaus D. Timmerhaus - 925pd16mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 925
حجم فایل زیپ شده 16مگابایت

Cryogenic Process Engineering by Klaus Timmerhaus, Thomas Flynn

کتاب مهندسی فرایندهای برودتی

Cryogenic Process Engineering

نویسندگان: Klaus D. Timmerhaus, Thomas M. Flynn

Cryogenic Process Engineering - Klaus D. Timmerhaus, Thomas M. Flynn 612pd20mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 612
حجم فایل زیپ شده 20 مگابایت