بایگانی برچسب: Kurt Marshek

Fundamentals of Machine Component Design by Robert Juvinall,Kurt Marshek

کتاب مبانی طراحی قطعات ماشین جووینال

Fundamentals of Machine Component Design

نویسندگان:  Robert Juvinall,Kurt Marshek

 کتاب مبانی طراحی قطعات ماشین جووینال Fundamentals of Machine Component Design نویسندگان: Robert Juvinall,Kurt Marshek

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 929
حجم فایل زیپ شده 29 مگابایت

 

Solution Manual for Fundamentals of Machine Component Design by Robert Juvinall, Kurt Marshek

حل المسائل کتاب مبانی طراحی قطعات ماشین جووینال – ویرایش سوم

(2 کتاب)

solution for Fundamentals of Machine Component Design

نویسندگان:  Robert Juvinall, Kurt Marshek

مشخصات کتاب اول

فرمت pdf
تعداد صفحات 137
حجم فایل زیپ شده 8 مگابایت

مشخصات کتاب دوم

فرمت pdf
تعداد صفحات ….
حجم فایل زیپ شده 31 مگابایت