بایگانی برچسب: Leroy Wade

Solution Manual for Organic Chemistry by Leroy Wade, Jan Simek

حل المسائل کتاب شیمی آلی وید – ویرایش هشتم و ششم

Solution Manual for Organic Chemistry

نویسندگان:Leroy G. Wade, Jan W. Simek

Solution Manual for Solution Manual for Organic Chemistry 6th ed - Leroy Wade, Jan Simek - 704pd23mb
مشخصات کتاب ویراست ششم
فرمت pdf
تعداد صفحات 704
حجم فایل زیپ شده 23مگابایت
مشخصات کتاب ویراست هشتم
فرمت djvu
تعداد صفحات 787
حجم فایل زیپ شده 31مگابایت

Organic Chemistry by Leroy Wade

 کتاب شیمی آلی وید

Organic Chemistry 8th ed

نویسندگان:Leroy G. Wade

Organic Chemistry 8th ed-Leroy G. Wade-1320pd20mb
مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 1320
حجم فایل زیپ شده 20مگابایت