بایگانی برچسب: Martin Machine Solutions

Solution Manual for Kinematics and Dynamics of Machine – Martin

حل المسائل کتاب سینماتیک و دینامیک ماشین مارتین به زبان فارسی – ویرایش اول و دوم (سه حل المسائل)

Solution Manual for Kinematics and Dynamics of Machine

نویسندگان: G. G. D. H. Martin

این مجموعه شامل سه حل المسائل می باشد. حل اول فصل های 1 تا 7 و 13 تا 17 و 19 و 20 را به طور کامل پوشش می دهد و به زبان فارسی می باشد. حل المسائل دوم به زبان انگلیسی و برای ویرایش دوم این کتاب می باشد، حل دوم همه مسائل کتاب را پوشش نمی دهد و به صورت دستنویس می باشد. حل سوم کیفیت متفاوتی از حل دوم می باشد، منتها اینبار از دفتر عکسبرداری شده است

solution-manual-for-kinematics-and-dynamics-of-machines-2nd-ed-george-h-martin-143pd

مشخصات کتاب حل المسائل اول

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 31.6 مگابایت

مشخصات کتاب حل المسائل دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 143
حجم فایل زیپ شده 25.5 مگابایت

مشخصات کتاب حل المسائل سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 145
حجم فایل زیپ شده 110 مگابایت

***