بایگانی برچسب: Mayers

Solution Manual Numerical Solution of Partial Differential Equations by Morton,Mayers

حل المسائل کتاب جواب های عددی معادلات دیفرانسیل جزئی مورتن

Solution Manual Numerical Solution of Partial Differential Equations

نویسندگان:K. W. Morton,D. F. Mayers


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 84
حجم فایل زیپ شده 0.3مگابایت

Numerical Solution of Partial Differential Equations by Morton,Mayers

 کتاب جواب های عددی معادلات دیفرانسیل جزئی مورتن

Numerical Solution of Partial Differential Equations 2nd ed

نویسندگان:Morton,D. F. Mayers

Numerical Solution of Partial Differential Equations 2nd ed -K. W. Morton,D. F. Mayers-293pd4mb
مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 293
حجم فایل زیپ شده 4مگابایت