نوشته‌های با برچسب ‘Meriam’

Solution Manual for Statics – Meriam, Kraige

بدون نظر

حل المسائل کتاب استاتیک مریام به زبان فارسی – ویرایش چهارم و ششم

Solution Manual for Engineering Mechanics, Statics – 4th and 6th edition

نویسندگان: J. L. Meriam, L. G. Kraige

برای این کتاب دو حل المسائل موجود می باشد. یکی برای ویرایش چهارم و یکی برای ویرایش ششم.

حل المسائل ویرایش چهارم به زبان فارسی می باشد و حل المسائل ویرایش ششم دستنویس و به زبان انگلیسی می باشد.

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 479
حجم فایل زیپ شده 33.6 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 2192
حجم فایل زیپ شده 102.5 مگابایت

***


Solution Manual for Dynamics – Meriam, Kraige

بدون نظر

حل المسائل کتاب دینامیک مریام – ویرایش پنجم

Solution Manual for Engineering Mechanics, Dynamics 5th Ed

نویسندگان: J. L. Meriam, L. G. Kraige

این مجموعه شامل دو حل المسائل برای کتاب ویرایش پنجم می باشد. حل المسائل دوم فقط فصل 2 را پوشش می دهد و متفاوت تز حل اول می باشد.

مشخصات حل المسائل اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 1518
حجم فایل زیپ شده 101.9 مگابایت

مشخصات حل المسائل دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 253
حجم فایل زیپ شده 16 مگابایت

***


Dynamics – Meriam, Kraige

2 نظر

کتاب دینامیک مریام – ویرایش ششم و هفتم

 Engineering Mechanics, Dynamics – 6th and 7th edition

نویسندگان:  J. L. Meriam, L. G. Kraige

ویراست ششم و هفتم این کتاب با مشخصات زیر موجود است.

مشخصات ویراست ششم کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 726
حجم فایل زیپ شده 95مگابایت

 

مشخصات ویراست هفتم کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 748
حجم فایل زیپ شده 47مگابایت

 


Statics – Meriam, Kraige

بدون نظر

کتاب استاتیک مریام، ویرایش هفتم

 Engineering Mechanics: Statics – 7th edition

نویسندگان:  J. L. Meriam, L. G. Kraige

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 548
حجم فایل زیپ شده 30مگابایت