بایگانی برچسب: Michel Le Bellac

Solution Manual for Equilibrium and Non-Equilibrium Statistical Thermodynamics by Michel Le Bellac, Fabrice Mortessagne, G. George Batrouni

حل المسائل کتاب ترمودینامیک آماری تعادلی و غیر تعادلی بلاس

Solution Manual for Equilibrium and Non-Equilibrium Statistical Thermodynamics

نویسندگان:Michel Le Bellac, Fabrice Mortessagne, G. George Batrouni


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 98
حجم فایل زیپ شده 0.7مگابایت

Solution Manual for A Short Introduction to Quantum Information and Quantum Computation by Michel Le Bellac

حل المسائل کتاب اطلاعات و محاسبات کوانتومی بلاس

Solution Manual for A Short Introduction to Quantum Information and Quantum Computation

نویسندگان:Michel Le Bellac


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 28
حجم فایل زیپ شده 0.2مگابایت

Equilibrium and Non-Equilibrium Statistical Thermodynamics by Michel Le Bellac, Fabrice Mortessagne, George Batrouni

کتاب ترمودینامیک آماری تعادلی و غیر تعادلی بلاس

Equilibrium and Non-Equilibrium Statistical Thermodynamics

نویسندگان:Michel Le Bellac, Fabrice Mortessagne, G. George Batrouni

Equilibrium and Non-Equilibrium Statistical ThermodynamicsMichel Le Bellac, Fabrice Mortessagne, G. George Batrouni-634pd9mb
مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 634
حجم فایل زیپ شده 9مگابایت

A Short Introduction to Quantum Information and Quantum Computation by Michel Le Bellac

کتاب مقدمه ای بر اطلاعات و محاسبات کوانتومی بلاس

A Short Introduction to Quantum Information and Quantum Computation

نویسندگان:Michel Le Bellac

A Short Introduction to Quantum Information and Quantum Computation-Michel Le Bellac-179pd1mb
مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 179
حجم فایل زیپ شده 1مگابایت