بایگانی برچسب: Morris Mano

Solution Manual for Digital Design – Morris Mano, Michael Ciletti

مجموعه حل المسائل برای کتاب مدار منطقی (طراحی دیجیتال) موریس مانو

Solution Manual for Digital Design

نویسندگان: M. Morris Mano, Michael D. Ciletti

این مجموعه شامل چندین فایل می باشد:

یکی به زبان انگلیسی و برای ویرایش چهار کتاب که 9 فصل را پوشش می دهد

یک حل المسائل به زبان فارسی و تایپ شده که 9 فصل را پوشش می دهد

یک حل المسائل به صورت دستنویس و به زبان انگلیسی که 13 فصل را پوشش می دهد

یک حل المسائل اسکن شده فارسی که فصل 1 و 2 و3 را پوشش می دهد.

Solution Manual for Digital Design, 4th ed - M. Morris Mano, Michael D. Ciletti - 294pd2mb

 

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم به زبان انگلیسی

فرمت pdf
تعداد صفحات 294
حجم فایل زیپ شده 2 مگابایت

مشخصات حل المسائل فارسی کامل

فرمت pdf
تعداد صفحات 49
حجم فایل زیپ شده 1.4 مگابایت

مشخصات حل المسائل دستنویس انگلیسی

فرمت pdf
تعداد صفحات 98
حجم فایل زیپ شده 3.3 مگابایت

مشخصات حل المسائل فارسی سه فصلی

فرمت pdf
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 0.6 مگابایت

***

 

Digital Design by Morris Mano, Michael Ciletti

کتاب مدار منطقی (طراحی دیجیتال) موریس مانو به زبان فارسی

Digital Design, 3rd and 5th ed

نویسندگان: M. Morris Mano, Michael D. Ciletti

این مجموعه شامل دو کتاب می باشد، یکی به زبان فارسی برای ویرایش سوم و یکی به زبان انگلیسی برای ویرایش پنجم

morissssssDigital Design, 5th ed - M. Morris Mano, Michael D. Ciletti - 576pd3mb

مشخصات کتاب انگلیسی ویرایش پنجم

فرمت pdf
تعداد صفحات 576
حجم فایل زیپ شده 3مگابایت

مشخصات کتاب فارسی ویرایش سوم

فرمت pdf
تعداد صفحات 538
حجم فایل زیپ شده 15.2 مگابایت

***

 

 

Solution Manual for Computer System Architecture by Morris Mano

حل المسائل کتاب معماری سیستم های کامپیوتری موریس مانو

Solution Manual for Computer System Architecture 3rd Ed

نویسندگان:M. Morris Mano


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 98
حجم فایل زیپ شده 2مگابایت

Computer System Architecture by Morris Mano

کتاب معماری سیستم های کامپیوتری موریس مانو

Computer System Architecture 3rd Ed

نویسندگان:M. Morris Mano

Computer System Architecture 3rd Ed-M. Morris Mano-524pd127mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 524
حجم فایل زیپ شده 127مگابایت