بایگانی برچسب: Peter Atkins

Solution Manual for Molecular Quantum Mechanics – Peter Atkins, Ronald Friedman

حل المسائل کتاب مکانیک کوانتومی مولکولی اتکینز – ویرایش سوم و پنجم

Solution Manual for Molecular Quantum Mechanics – 3rd and 5th edition

نویسندگان: Peter Atkins, Ronald Friedman

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش پنحم ودیگری برای ویرایش سوم. در ضمن لازم به ذکر است که حل المسائل ویرایش سوم فصل 0 تا 4 را پوشش می دهد.

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات مجموعاً 252 صفحه
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 73 صفحه
حجم فایل زیپ شده 18.3 مگابایت

Solution Manual for Physical Chemistry – Peter Atkins, Julio De Paula

حل المسائل شیمی فیزیک اتکینز – ویرایش پنجم، هفتم، هشتم و نهم

Solution Manual to Physical Chemistry – 5th, 7th, 8th and 9th edition

نویسندگان:Peter Atkins, Julio De Paula, Charles Trapp, Marshall Cady, Carmen Giunta , W.H. Freeman

 دانلود حل المسائل شیمی فیزیک آتکینز

 مشخصات حل المسائل کتاب ویرایش 9

فرمت PDF
تعداد صفحات 576
حجم فایل 11 مگابایت

مشخصات حل المسائل کتاب ویرایش 8

فرمت DJVU
تعداد صفحات 543
حجم فایل 6 مگابایت

مشخصات حل المسائل کتاب ویرایش 7

فرمت PDF
تعداد صفحات 479
حجم فایل 7 مگابایت

مشخصات حل المسائل کتاب ویرایش 5

فرمت PDF
تعداد صفحات 386
حجم فایل 312 مگابایت

***

Physical chemistry – Peter Atkins, Julio De Paula

شیمی فیزیک اتکینز – ویرایش هشتم و نهم

Physical chemistry

نویسنده: P W Atkins, Julio De Paula

 

اصول شیمی فیزیک اتکینز Physical chemistry نویسنده: P W Atkins; Julio De Paula

مشخصات کتاب ویرایش 9

فرمت pdf
تعداد صفحات 972
حجم فایل 129 مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش هشت

فرمت pdf
تعداد صفحات 1053
حجم فایل 13 مگابایت

***

Molecular Quantum Mechanics – Peter Atkins, Ronald Friedman

کتاب مکانیک کوانتومی مولکولی پیتر آتکینز – ویرایش 4

Molecular Quantum Mechanics

نویسندگان: Peter W. Atkins , Ronald S. Friedman

molecular-quantum-mechanics-4th-ed-atkins

مشخصات کتاب ویرایش چهارم

فرمت pdf
تعداد صفحات 588
حجم فایل 4.85 مگابایت