بایگانی برچسب: Peter Galvin

Operating System Concepts – Abraham Silberschatz, Peter Galvin

کتاب مفاهیم سیستم عامل سیلبرشاتز – ویرایش نهم

Operating System Concepts 9th ed

نویسندگان: Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne

 

Operating System Concepts 9th ed - Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne - 944pd7mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 944
حجم فایل زیپ شده 7 مگابایت

***

Instructor’s Manual for Operating System Concepts by Abraham Silberschatz, Peter Galvin, Greg Gagne

حل المسائل کتاب مفاهیم سیستم عامل سیلبرشاتز – ویرایش ششم و هفتم

**یک حل المسائل نامشخص(ویرایشش معلوم نیست) نیز اضافه گردید**

Solution Manual for Operating System Concepts 6th,7th ed

نویسندگان: Abraham Silberschatz, Peter Galvin, Greg Gagne

مشخصات حل المسائل ویراست ششم

فرمت pdf
تعداد صفحات 120
حجم فایل زیپ شده 0.5مگابایت

مشخصات حل المسائل ویراست هفتم

فرمت pdf
تعداد صفحات 156
حجم فایل زیپ شده 0.8مگابایت

مشخصات حل المسائل ویراست نامشخص

فرمت pdf
تعداد صفحات 75
حجم فایل زیپ شده 0.7مگابایت

***