Thermal Physics – Philip McCord Morse

کتاب فیزیک حرارتی مورس – ویرایش دوم

Thermal Physics – 2nd Edition

نویسنده(گان): Philip McCord Morse

Thermal Physics - Philip McCord Morse - 455dj15mb

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات 455
حجم فایل زیپ شده 15 مگابایت

***

Methods of Theoretical Physics – Philip McCord Morse, Herman Feshbach

کتاب روشهای ریاضی فیزیک فیلیپ مورس و هرمان فشباخ – جلد اول و دوم

Methods of Theoretical Physics – Vol 1and Vol 2

نویسنده(گان): Philip McCord Morse, Herman Feshbach

مطالعه این کتاب به دانشجویان فیزیک نظری و اخترفیزیک توصیه می شود.

مشخصات جلد اول کتاب

فرمت DJVU
تعداد صفحات 1061
حجم فایل زیپ شده 12 مگابایت

***

مشخصات جلد دوم کتاب

فرمت DJVU
تعداد صفحات 997
حجم فایل زیپ شده 8 مگابایت

***