بایگانی برچسب: Ray Fair

Principles of Macroeconomics by Karl Case, Ray Fair, Sharon Oster

کتاب اصول اقتصاد کلان کیس

Principles of Macroeconomics, 10th Ed

نویسندگان: Karl E. Case, Ray C Fair, Sharon C Oster

Principles of Macroeconomics, 10th Ed - Karl E. Case, Ray C Fair, Sharon C Oster 477pd7mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 477
حجم فایل زیپ شده 7مگابایت

Solution Manual for Principles of Macroeconomics – Karl Case, Ray Fair

حل المسائل کتاب اصول اقتصاد کلان کیس – ویرایش یازدهم

Instructor’s Resource Manual for Principles of Macroeconomics 11th ed

نویسندگان: Karl E. Case; Ray C. Fair; Sharon Oster

Instructor's Resource Manual for Principles of Macroeconomics 11th ed -Karl E. Case; Ray C. Fair; Sharon Oster- 388pd8mb

دوحل المسائل برای این کتاب وجود دارد که هر دو جهت دانلود در سایت قرار داده شده اند

مشخصات کتاب اول

فرمت pdf
تعداد صفحات 388
حجم فایل زیپ شده 8مگابایت

مشخصات کتاب دوم

فرمت pdf
تعداد صفحات 44
حجم فایل زیپ شده 0.7مگابایت