بایگانی برچسب: Richard Felder

Solution Manual for Elementary Principles of Chemical Processes – Richard Felder, Ronald Rousseau

حل المسائل کتاب اصول اولیه فرآیندهای شیمیایی فلدر

Solution Manual for Elementary Principles of Chemical Processes 3th ed

نویسندگان:Richard M. Felder, Ronald W. Rousseau


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 497
حجم فایل زیپ شده 3 مگابایت

Elementary Principles of Chemical Processes – Richard M. Felder, Ronald W. Rousseau

کتاب اصول اولیه فرآیندهای شیمیایی فلدر – ویرایش سوم

Elementary Principles of Chemical Processes

نویسندگان: Richard M. Felder, Ronald W. Rousseau

Elementary Principles of Chemical Processes 3th ed - Richard M. Felder, Ronald W. Rousseau - 712dj10mb


مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 712
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت