بایگانی برچسب: Richard Nation

College Algebra and Trigonometry by Richard Aufmann,Vernon Barker,Richard Nation

کتاب جبر دانشگاهی و مثلثات اوفمن

College Algebra and Trigonometry

نویسندگان:Richard N. Aufmann, Vernon C. Barker, Richard D. Nation

College Algebra and Trigonometry-Richard N. Aufmann, Vernon C. Barker, Richard D. Nation-1076pd22mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 1076
حجم فایل زیپ شده 22مگابایت