بایگانی برچسب: Richard Scheaffer

Solution Manual for Mathematical Statistics – Dennis Wackerly, William Mendenhall

حل المسائل کتاب آمار ریاضیاتی واکرلی – ویرایش 7

Solution Manual for Mathematical Statistics with Applications, 7 ed

نویسندگان: Dennis D. Wackerly, William Mendenhall, Richard L. Scheaffer

 

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 333
حجم فایل زیپ شده 3 مگابایت

***

Mathematical Statistics – Dennis Wackerly, William Mendenhall

کتاب آمار ریاضیاتی واکرلی – ویرایش 7

Mathematical Statistics with Applications, 7 ed

نویسندگان: Dennis D. Wackerly, William Mendenhall, Richard L. Scheaffer

 

Mathematical Statistics with Applications, 7 ed - Dennis D. Wackerly, William Mendenhall, Richard L. Scheaffer - 939pd3mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 939
حجم فایل زیپ شده 3 مگابایت

***

Probability and Statistics for Engineers – Richard Scheaffer, Madhuri Mulekar

کتاب آمار و احتمال مهندسی اسچیفر – ویرایش 5

Probability and Statistics for Engineers, 5th Ed

نویسندگان: Richard L. Scheaffer, Madhuri S. Mulekar, James T. McClave

 

Probability and Statistics for Engineers, 5th Ed - Richard L. Scheaffer, Madhuri S. Mulekar, James T. McClave - 839pd13mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 839
حجم فایل زیپ شده 13 مگابایت

***