بایگانی برچسب: Richard Turton

Solution Manual for Analysis Synthesis and Design of Chemical Processes – Richard Turton

حل المسائل کتاب تحلیل، سنتز و طراحی فرایندهای شیمیایی تورتن – ویرایش سوم

solution manual for Analysis Synthesis and Design of Chemical Processes

نویسندگان: Richard Turton

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 578
حجم فایل زیپ شده 15مگابایت

 

 

Analysis, synthesis, and design of chemical processes by Richard Turton, Richard Bailie, Wallace Whiting, Joseph Shaeiwitz, Debangsu Bhattacharyya

بررسی، سنتز و طراحی فرایندهای شیمیایی تورتن

Analysis, synthesis, and design of chemical processes-3 ed, 4 ed

نویسندگان: Richard Turton, Richard C. Bailie, Wallace B. Whiting, Joseph A. Shaeiwitz, Debangsu Bhattacharyya

Analysis, synthesis, and design of chemical processes-4ed-Richard Turton, Richard C. Bailie, Wallace 1305-pd49mb

مشخصات کتاب ویراست سوم

فرمت pdf
تعداد صفحات 1143
حجم فایل زیپ شده 33مگابایت

 

مشخصات کتاب ویراست چهارم

فرمت pdf
تعداد صفحات 1305
حجم فایل زیپ شده 49مگابایت