بایگانی برچسب: Robert Beaver

Solution Manual to Introduction to Probability and Statistics by William Mendenhall,Robert Beaver,Barbara Beaver

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر احتمالات وآمار مندنهال

Solution Manual to Introduction to Probability and Statistics 12th ed

نویسندگان:William Mendenhall, Robert J. Beaver, Barbara M. Beaver

Solution Manual to Introduction to Probability and Statistics 12th ed-William Mendenhall, Robert J. Beaver, Barbara M. Beaver-159pd29mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 159
حجم فایل زیپ شده 29مگابایت

Introduction to Probability and Statistics by William Mendenhall,Robert Beaver,Barbara Beaver

 کتاب مقدمه ای بر احتمالات و آمار مندنهال

Introduction to Probability and Statistics12th, 13th ed

نویسندگان:William Mendenhall, Robert J. Beaver, Barbara M. Beaver

Introduction to Probability and Statistics 13th ed-William Mendenhall, Robert J. Beaver, Barbara M. Beaver-753pd46mb

مشخصات کتاب ویراست دوا7

فرمت pdf
تعداد صفحات 777
حجم فایل زیپ شده 8مگابایت


مشخصات کتاب ویراست سیزدهم

فرمت pdf
تعداد صفحات 753
حجم فایل زیپ شده 46مگابایت