بایگانی برچسب: Robert Hogg

Solution Manual for Introduction to Mathematical Statistics – Robert Hogg, Joseph McKean

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر ریاضیات آماری هاگ

Solution Manual for Introduction to Mathematical Statistics 6th Ed

نویسندگان:Robert V. Hogg, Joseph W. McKean, Allen T. Craig

Solution Manual to Introduction to Mathematical Statistics 6th Ed-Robert V. Hogg, Joseph W. McKean, Allen T. Craig-111pd4mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 111
حجم فایل زیپ شده 4مگابایت

Solution Manual for Probability and Statistical Inference – Robert Hogg, Elliot Tanis

حل المسائل کتاب احتمال و استنباط آماری – رابرت هاگ، الیوت تنیس – ویرایش هفتم و هشتم

Solution Manual for Probability and Statistical Inference 7th and 8th ed

نویسندگان:Robert V. Hogg, Elliot Tanis, Dale Zimmerman

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت pdf
تعداد صفحات 151
حجم فایل زیپ شده 13.2 مگابایت


مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمت pdf
تعداد صفحات 181
حجم فایل زیپ شده 1.5 مگابایت

Probability and Statistical Inference – Robert Hogg, Elliot Tanis

کتاب احتمال و استنباط آماری – رابرت هاگ، الیوت تنیس – ویرایش نهم

Probability and Statistical Inference 9th ed

نویسندگان:Robert V. Hogg, Elliot Tanis, Dale Zimmerman

Probability and Statistical Inference 9th ed -Robert V. Hogg, Elliot Tanis, Dale Zimmerman-557pd4mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 557
حجم فایل زیپ شده 4مگابایت

Introduction to Mathematical Statistics – Robert Hogg, Joeseph McKean

کتاب مقدمه ای بر ریاضیات آماری رابرت هاگ – ویرایش ششم و هفتم

Introduction to Mathematical Statistics,6th ed,7th ed

نویسندگان:Robert V. Hogg, Joeseph McKean, Allen T Craig

Introduction to Mathematical Statistics,6th ed-Robert V. Hogg, Joeseph McKean, Allen T Craig-719dj6mb


مشخصات کتاب ویراست ششم

فرمت djvu
تعداد صفحات 719
حجم فایل زیپ شده 6مگابایت


مشخصات کتاب ویراست هفتم

فرمت djvu
تعداد صفحات 705
حجم فایل زیپ شده 7مگابایت