بایگانی برچسب: Ronald Rousseau

Solution Manual for Elementary Principles of Chemical Processes – Richard Felder, Ronald Rousseau

حل المسائل کتاب اصول اولیه فرآیندهای شیمیایی فلدر – ویرایش سوم

Solution Manual for Elementary Principles of Chemical Processes 3th ed

نویسندگان:Richard M. Felder, Ronald W. Rousseau


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 497
حجم فایل زیپ شده 3 مگابایت

Elementary Principles of Chemical Processes – Richard Felder, Ronald Rousseau

کتاب اصول اولیه فرآیندهای شیمیایی فلدر – ویرایش سوم و چهارم

Elementary Principles of Chemical Processes 3rd, 4th Edition

نویسندگان: Richard M. Felder, Ronald W. Rousseau

Elementary Principles of Chemical Processes 3th ed - Richard M. Felder, Ronald W. Rousseau - 712dj10mb

مشخصات کتاب ویرایش چهارم

فرمت djvu
تعداد صفحات 712
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش سوم

فرمت djvu
تعداد صفحات 712
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت

***