بایگانی برچسب: Shapiro

Solution manual to Fundamentals of engineering thermodynamics by Michael J. Moran, Howard N. Shapiro

حل المسائل کتاب ترمودینامیک مهندسی موران

Solution manual to Fundamentals of engineering thermodynamics – 5th Edition

نویسندگان:  Michael J. Moran, Howard N. Shapiro

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 1691
حجم فایل زیپ شده 66 مگابایت

Fundamentals of engineering thermodynamics by Michael Moran,Howard Shapiro,Daisie Boettner

کتاب ترمودینامیک مهندسی موران – ویرایش پنجم و هفتم

Fundamentals of engineering thermodynamics

نویسندگان:  Michael J. Moran, Howard N. Shapiro, Daisie D. Boettner, Margaret B. Bailey

کتاب ترمودینامیک مهندسی Moran  Fundamentals of engineering thermodynamics  نویسندگان:  Michael J. Moran, Howard N. Shapiro, Daisie D. Boettner, Margaret B. Bailey

مشخصات کتاب ویرایش هفتم

فرمت pdf
تعداد صفحات 1026
حجم فایل زیپ شده 48مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش پنجم

فرمت pdf
تعداد صفحات 845
حجم فایل زیپ شده 25مگابایت