بایگانی برچسب: Shigley

Solution Manual for Shigley’s Mechanical Engineering Design – Richard Budynas, Keith Nisbett

حل المسائل کتاب طراحی مهندسی مکانیک شیگلی – ریچارد بودیناس

Solution Manual for Shigley’s Mechanical Engineering Design

نویسندگان:  Richard Budynas, Keith Nisbett

 حل المسائل کتاب ویراست هشتم و نهم با مشخصات زیر جهت دانلود موجود است

مشخصات کتاب(ویراست هشتم)

فرمت PDF
تعداد صفحات 239
حجم فایل زیپ شده 5.6 مگابایت

مشخصات کتاب(ویراست نهم)

فرمت PDF
تعداد صفحات ….
حجم فایل زیپ شده 9.7 مگابایت

***

Shigley’s Mechanical Engineering Design by Richard Budynas,Keith Nisbett

 کتاب طراحی مهندسی مکانیک بودیناس

Shigley’s Mechanical Engineering Design

نویسندگان:  Richard Budynas,Keith Nisbett

Shigley’s Mechanical Engineering Design -9th ed- Richard G. Budynas, J. Keith Nisbett-pd1109

ویراست هشتم و نهم کتاب فوق با مشخصات زیر جهت دانلود موجود است

مشخصات کتاب(ویراست هشتم)

فرمت pdf
تعداد صفحات 1059
حجم فایل زیپ شده 18مگابایت

مشخصات کتاب(ویراست نهم)

فرمت pdf
تعداد صفحات 1109
حجم فایل زیپ شده 36مگابایت