بایگانی برچسب: Solar Stellar and Galactic Connections between Particle Physics and Astrophysics by A. Carraminana

Solar, Stellar and Galactic Connections between Particle Physics and Astrophysics – A. Carraminana

کتاب ارتباطات خورشیدی، ستاره ای و کیهانی بین فیزیک ذرات و اخترفیزیک

Solar, Stellar and Galactic Connections between Particle Physics and Astrophysics

نویسندگان: A. Carraminana , Francisco Guzman

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 305
حجم فایل زیپ شده 9.5 مگابایت