بایگانی برچسب: Solution Manual for Fundamentals of Corporate Finance by Richard Brealey

Solution Manual for Fundamentals of Corporate Finance by Richard Brealey, Stewart Myers, Alan Marcus

حل المسائل کتاب مبانی شرکت امور مالی بریلی – ویرایش 4 و 8

Solution Manual for Fundamentals of Corporate Finance

نویسندگان:Richard Brealey, Stewart Myers, Alan Marcus

مشخصات کتاب حل ویرایش 4 (به صورت چندین فایل می باشد)

فرمت word
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 1.2مگابایت

 

مشخصات کتاب حل ویرایش 8

فرمت pdf
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 1.2مگابایت

 

***