بایگانی برچسب: Solution Manual for Organic Chemistry by Leroy Wade

Solution Manual for Organic Chemistry by Leroy Wade, Jan Simek

حل المسائل کتاب شیمی آلی وید – ویرایش هشتم و ششم

Solution Manual for Organic Chemistry

نویسندگان:Leroy G. Wade, Jan W. Simek

Solution Manual for Solution Manual for Organic Chemistry 6th ed - Leroy Wade, Jan Simek - 704pd23mb
مشخصات کتاب ویراست ششم
فرمت pdf
تعداد صفحات 704
حجم فایل زیپ شده 23مگابایت
مشخصات کتاب ویراست هشتم
فرمت djvu
تعداد صفحات 787
حجم فایل زیپ شده 31مگابایت