بایگانی برچسب: Solution Manual for Recursive Methods in Economic Dynamics by Nancy Stokey

Solution Manual for Recursive Methods in Economic Dynamics by Nancy Stokey, Robert Lucas, Edward Prescott, Claudio Irigoyen, Esteban Rossi-Hansberg, Mark Wright

حل المسائل کتاب روش های بازگشتی در دینامیک اقتصادی استوکی

Solution Manual for Recursive Methods in Economic Dynamics

نویسندگان:Nancy L. Stokey, Robert E. Lucas Jr., Edward C. Prescott, Claudio Irigoyen, Esteban Rossi-Hansberg, Mark L. J. Wright

 Solution Manual for Recursive Methods in Economic Dynamics - Nancy L. Stokey, Robert E. Lucas Jr., Edward C. Prescott, Claudio Irigoyen, Esteban Rossi-Hansberg, Mark L. J. Wright
مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 291
حجم فایل زیپ شده 1مگابایت