بایگانی برچسب: Solution Manual for Unit Operations In Chemical Engineering by Warren McCabe

Solution Manual for Unit Operations In Chemical Engineering by Warren McCabe ,Julian Smith

حل المسائل کتاب عملیات واحد در مهندسی شیمی وارن مک کیب

Solution Manual for Unit Operations In Chemical Engineering 7th ed

نویسندگان:Warren L. McCabe, Julian Smith, Peter Harriott


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 511
حجم فایل زیپ شده 31مگابایت