بایگانی برچسب: Stephen Timoshenko

Solution Manual for Mechanics of Materials – James Gere, Stephen Timoshenko

حل المسائل کتاب مکانیک مواد جیمز گره و استفان تیموشنکو – ویرایش سوم وپنجم

Solution Manual for Mechanics of Materials 3rd and 5th edition

نویسندگان: James M. Gere, Stephen P. Timoshenko

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 134×2
حجم فایل زیپ شده 37.9 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1436
حجم فایل زیپ شده 33.5 مگابایت

***

Mechanics of Materials – James Gere, Stephen Timoshenko

کتاب مکانیک مواد جیمز گره و استفان تیموشنکو – ویرایش سوم

Mechanics of Materials 3rd ed

نویسندگان: James M. Gere, Stephen P. Timoshenko

 

Mechanics of Materials 3rd ed - James M. Gere, Stephen P. Timoshenko - 827pd52mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 827
حجم فایل زیپ شده 52 مگابایت

***