بایگانی برچسب: Stewart Myers

Solution Manual for Fundamentals of Corporate Finance by Richard Brealey, Stewart Myers, Alan Marcus

حل المسائل کتاب مبانی شرکت امور مالی بریلی – ویرایش 4 و 8

Solution Manual for Fundamentals of Corporate Finance

نویسندگان:Richard Brealey, Stewart Myers, Alan Marcus

مشخصات کتاب حل ویرایش 4 (به صورت چندین فایل می باشد)

فرمت word
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 1.2مگابایت

 

مشخصات کتاب حل ویرایش 8

فرمت pdf
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 1.2مگابایت

 

***

Fundamentals of Corporate Finance by Richard Brealey, Stewart Myers, Alan Marcus

کتاب مبانی شرکت امور مالی بریلی – ویرایش ششم

Fundamentals of Corporate Finance

نویسندگان:Richard Brealey, Stewart Myers, Alan Marcus

Fundamentals of Corporate Finance-Richard Brealey, Stewart Myers, Alan Marcus-754pd162mb
مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 754
حجم فایل زیپ شده 162مگابایت

 

***