بایگانی برچسب: Suresh Sethi

Solution Manual for Optimal Control Theory – Suresh Sethi, Gerald Thompson

حل المسائل کتاب تئوری کنترل بهینه سورش ستی و جرالد تامسون

Solution Manual for Optimal Control Theory, Applications to Management Science and Economics 2nd ed

نویسندگان:Suresh P. Sethi, Gerald L. Thompson

Solution Manual for Optimal Control Theory, Applications to Management Science and Economics 2nd ed-Suresh P. Sethi, Gerald L. Thompson-135pd3mb
مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 135
حجم فایل زیپ شده 3مگابایت

Optimal Control Theory, Applications to Management Science and Economics by Suresh Sethi, Gerald Thompson

کتاب تئوری کنترل بهینه ستی

Optimal Control Theory, Applications to Management Science and Economics 2nd ed

نویسندگان:Suresh P. Sethi, Gerald L. Thompson

Optimal Control Theory, Applications to Management Science and Economics 2nd ed-Suresh P. Sethi, Gerald L. Thompson-506pd6mb
مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 506
حجم فایل زیپ شده 6مگابایت