بایگانی برچسب: Susanna Epp

Instructor’s manual for Discrete Mathematics with Applications by Susanna Epp

حل المسائل کتاب کاربردهای ریاضیات گسسته

Instructor’s manual for Discrete Mathematics with Applications 3rd Edition

نویسندگان: Susanna S. Epp

Instructor's manual for Discrete Mathematics with Applications 3rd Edition - Susanna S. Epp-469pd24mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 469
حجم فایل زیپ شده 24مگابایت

Discrete Mathematics with Applications by Susanna Epp

کتاب کاربرد ریاضیات گسسته

Discrete Mathematics with Applications, 3rd Edition

نویسندگان: Susanna S. Epp

Discrete Mathematics with Applications, 4th Edition - Susanna S. Epp - 992pd9mb

مشخصات کتاب ویراست سوم

فرمت pdf
تعداد صفحات 932
حجم فایل زیپ شده 48مگابایت

مشخصات کتاب ویراست چهارم

فرمت pdf
تعداد صفحات 992
حجم فایل زیپ شده 9مگابایت