بایگانی برچسب: Terry Sincich

Solution Manual for Statistics for Engineering and the Sciences – William Mendenhall, Terry Sincich

حل المسائل کتاب آمار برای مهندسی و علوم ویلیام مندنهال – ویرایش ششم

Solution Manual for Statistics for Engineering and the Sciences 6th Edition

نویسندگان: William M. Mendenhall, Terry L. Sincichhas

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 458
حجم فایل زیپ شده 4.5 مگابایت

***

Solution Manual for Statistics for Business and Economics – James McClave, George Benson

حل المسائل کتاب آمار تجارت و اقتصاد مک کلیو – ویرایش دهم و دوازدهم

Solution Manual for Statistics for Business and Economics 10th and 12th edition

نویسندگان: James T. McClave, P. George Benson, Terry Sincich

مشخصات حل المسائل ویرایش دوازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 565
حجم فایل زیپ شده 3.91 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 570
حجم فایل زیپ شده 3.5 مگابایت

***