بایگانی برچسب: Terry Sturm

Solution Manual for Open Channel Hydraulics – Terry Sturm

حل المسائل هیدرولیک کانال های باز تری اشتورم

شامل حل فصل های 1 تا 10 می باشد

Solution Manual for Open Channel Hydraulics

نویسندگان: Terry Sturm

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 281
حجم فایل زیپ شده 2.2 مگابایت

***

Open Channel Hydraulics – Terry Sturm

کتاب هیدرولیک کانال های باز تری اشتورم

Open Channel Hydraulics 1st edition

نویسندگان: Terry Sturm

 

Open Channel Hydraulics 1st ed - Terry Sturm - 500pd12mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 500
حجم فایل زیپ شده 12 مگابایت

***